Intelliplans nya lönehantering

Helena visar Intelliplans nya lönehantering.