Har ni fortfarande inte gått över till Intelliplan Cloud? Det här är vad ni missar.

År 2015 fattades beslutet att utveckla en ny webbaserad version av Intelliplan. Det ansågs vara nödvändigt för att kunna erbjuda ett modernt och konkurrenskraftigt system med den senaste tekniken. Idag använder majoriteten av Intelliplans kunder Intelliplan Cloud. Responsen från användarna har varit positiv där många uppskattar den moderna designen och de nya funktionerna som finns i plattformen. 

Är ni en av dem som fortfarande inte flyttat över till Cloud? Vi bestämde oss för att prata med vår produktchef Fredrik Wessberg och ställa några frågor för att klargöra varför man bör byta till det nya systemet och vilka fördelar det ger. Läs vidare för att veta hans svar.

Vilka är de största fördelarna med att jobba i Cloud i stället för i klienten? 
I den nya plattformen får alla medarbetare en modern design och nya smarta funktioner som gör det roligare att arbeta. Med ett webbaserat system som fungerar på alla enheter går det också att erbjuda medarbetare en mer flexibel arbetsmiljö där Intelliplan blir tillgängligt var man än befinner sig.   

Tillsammans med våra partners kan vi också erbjuda en rad olika integrationer i Cloud som effektiviserar och förbättrar våra kunders vardag. Vi ska inte heller glömma att Cloud utvecklas hela tiden och att vi släpper nya releaser varannan vecka. 

 

Intelliplan Cloud tillhandahåller flera nya funktioner som inte fanns i den tidigare klienten. Vilka funktioner tycker du är mest användbara? 
Det finns så mycket som skulle kunna nämnas men jag väljer att lyfta fram hela det nya rekryteringsstödet där hela processen utgår från kompetenskraven. Detta är en stor fördel eftersom det ger större möjlighet att arbeta fördomsfritt samtidigt som chanserna ökar för att hitta den mest lämpade kandidaten. 

Jag vill också nämna det fantastiska rapportstöd vi har i plattformen. Här går det att designa sina egna rapporter med hjälp av över 350 olika kolumner och få djupa insikter både i utfallet historiskt samt prognosen framåt. 

 

Om man bestämmer sig för att gå över till Cloud finns det fortfarande en risk för att vissa anställda fortsätter att jobba i klienten. Vilka fördelar har man som chef med att se till att hela teamet går över till Cloud? 
I utvecklingsarbetet av Cloud har vi lagt mycket energi på att systemen ska vara kompatibla med varandra för att göra övergången så smidig som möjligt.  

Generellt sett är dock arbetet betydligt effektivare i Cloud och vi vet av erfarenhet att kunder som lyckas flytta alla kollegor relativt snabbt fortare ser resultaten av denna effektivitetsförbättring. När övergången sker i nära anslutning till den inledande utbildningen ser vi också ett minskat behov av uppföljningsutbildningar. 

Hur ser framtiden ut för Intelliplan Cloud? 
Det är ingen hemlighet att Intelliplans Windowsklient på sikt ska avvecklas och vi satsar just nu mer än någonsin på utvecklingen av Intelliplan Cloud.  

På kort sikt handlar det om att lyssna på våra kunders feedback kring detaljer som upplevs saknas från den gamla plattformen. Här släpper vi som exempel en helt ny version av löneberäkningsvyn inom kort.  

Parallellt med det har vi också stora planer för framtiden där vi jobbar både med helt nya egna funktioner och fler smarta lösningar tillsammans med befintliga och framtida partners.
  

 

Vad är kundernas respons? 
Vi är ödmjuka inför det faktum att vi levererar ett stort affärssystem som är centralt i våra kunders verksamhet. En del av den feedback vi får är att vissa detaljer saknas jämfört med den gamla plattformen vilket vi, som tidigare nämnt, arbetar med att åtgärda.

Överlag har vi dock fått väldigt positiv respons från våra kunder där många uppskattar det moderna gränssnittet och ser att systemet fortsatt utvecklas åt en bra riktning.