Fortrolighedspolitik

Formål og baggrund

Vi værner vi om i vores kunders integritet og vores kunders tillid til os. Denne tillid bygger på, hvordan vi håndterer vores kunders personlige data. Formålet er at øge åbenheden i vores behandling af personoplysninger, og derved øge beskyttelsen af personlig integritet.

Al behandling af personoplysninger, der bruges af Intelliplan, finder sted i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger. Vi overholder de gældende regler Inden for EU / EØS vedrørende databeskyttelsesforordningen (GDPR) som gælder fra den 25. maj 2018.

Ansvarlig for personoplysninger

Ansvarlig for personoplysninger: Intelliplan AB
Registreringsnummer: 556582-6848
Adresse: Arenavägen 39 121 77 Johanneshov, plan 8
Kontakt via e-mail: privacy@intelliplan.se och support@intelliplan.se
Kontakt via telefon: +46 8 600 90 20

Som ansvarlige personoplysninger, er det vores ansvar sikre formålet og metoderne på hvordan personoplysninger indsamles og behandles. Vi er på denne måde ansvarlig for, at behandlingen finder sted i overensstemmelse med gældende lovgivning. Intelliplan har ansvaret for de indsamlede personoplysninger, samt behandlingen af de oplysninger som benyttes forbindelse ved udførslen vores forretningsdrift.

Intelliplans kunder (og brugere af vores tjenester) er ansvarlige for den persondata som de indsamler i forbindelse med at udføre deres forretning. Når dette sker i deres regi, er vores kunde ansvarlig for personoplysninger, og Intelliplan bliver databehandler af personoplysninger.

Hvad er en personlig information?

Personlig information er oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk levende person. Eksempler på personlige oplysninger er navn, adresse, personligt eller andet identifikationsnummer, telefonnummer, e-mailadresse, billede, IP-nummer osv.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?

Vores service består i at levere et IT-baserede system, til de kunder, som vi har en leveringsaftale med. Leveringsaftalen giver os adgang (og mulighed til at se) til de personlige data, vi har brug for for at kunne levere den service, som leveringskontrakten vedrører.

I visse tilfælde modtager vi opgaver, for eksempel via vores servicedesk, fra kunder, der ikke har en leveringsaftale med os. I disse tilfælde indsamler vi kun de oplysninger, vi har brug for for at kunne løse problemet. Når du kontakter os via vores kundeservice (f.eks. Via e-mail, telefon eller når du udfylder dine personlige oplysninger i den kontaktformular, som findes på vores hjemmeside.) kan vi gemme de oplysninger om dig, der er nødvendig for at vi kan løse dine opgaver.

For at forbedre og optimere ydelsen af vores tjenester, indsamler vi også visse personlige data under brugen af tjenesten. Det kan f.eks. Dreje sig om:

  • For at give systemet mulighed for at genkende tilbagevendende brugere, og for at tilpasse navigationen, informationen og funktionerne.
  • For at lette brugerens brug ved for eksempel at huske tidligere valg og lade dem sende favoritter / genveje til programmer og tjenester.
  • • At udvikle og forbedre tjenesten ved at forstå, hvordan den bruges.
  • For at beregne og rapportere transaktioner, antal brugere og trafik.

Vi arbejder altid efter princippet om at indsamle så lidt information som nødvendigt. For at holde dine personlige oplysninger ajour og korrekte, kan vi indsamle oplysninger fra private og offentlige registre. Vi gennemgår også regelmæssigt vores personlige data, og sletter data som ikke længere er relevant. Dine personlige data gemmes kun så længere, det er nødvendigt for at opfylde formålet. Dine personlige oplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante til de formål, som de blev indsamlet til.

Identitetskontrol

For at sikre, at lovgivningen ikke misbruges, har vi et ansvar for at tage alle rimelige forholdsregler for at beskytte din identitet i forbindelse med dine personlige oplysninger. Afhængigt af årsagen til din kontakten, kan vi derfor kræve, at du kan bevise din identitet på en passende måde.

Retsgrundlaget for vores håndtering

Når du sender e-mails til os, er det vores virksomhedens politik, at så vidt muligt, at undgå videresendelse dine personlige oplysninger.

Det er vores politik er, at Intelliplans medarbejdere i deres månedlige rutine skal behandle og slette e-mails fra deres indbakken. E-mails skal enten slettes eller flyttes fra indbakken til et andet sted, for eksempel til en sagsmappe, kundemappe eller til et program. Der skal altid være en klar årsag til, hvorfor personoplysninger gemmes. Når e-mailen flyttes, vil den også blive slettet fra indbakken, så der ikke opbevares personlige oplysninger der. Dette betyder, at de personlige data, vi gemmer, enten for nylig er ankommet til os, eller at data kun gemmes når der er et klart formål.

Vores opbevaringspolitik for al vores behandling af personlige data er, at ingen personlige data skal gemmes unødigt. Når en sag afsluttes, skal de personlige oplysninger slettes eller anonymiseres, og kun de nødvendige oplysninger gemmes. Data gemmes herefter kun på forretningsmæssigt grundlag, f.eks. Regnskabsloven. Alle andre personlige data skal slettes.

Vores politik er også at sende personlige oplysninger pr. E-mail så lidt som muligt. Vi stræber efter at minimere de mennesker, der er kopieret (CC) i al vores korrespondance for at minimere spredningen af personlige data via e-mail.

Vores medarbejdere oplæres i vores e-mail-politik. Og uddannelse i vores privatlivspolitik, er også inkluderet i den uddannelse, som alle nye medarbejder modtager. Vi overvåger også løbende, at politikken overholdes.

E-mail

Intelliplan har til hensigt i sin egenskab af persondatabehandler at håndtere personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med registrering på vores hjemmeside, e-mail, seminar, sociale medier, abonnement på nyhedsbreve og lignende.

Ved at registrere personlige oplysninger hos os, accepterer du, at Intelliplan bruger informationen til at forbedre vores tjenester, produkter, service eller lignende. Og at vi informerer om status for igangværende og kommende begivenheder samt gennemføre kundeundersøgelser. Ved at registrere dig, accepterer du også at modtage information og markedsføringsmateriale via e-mail, telefon, post, eller på lignende måder.

Hvis du ikke ønsker at deltage i tilbud og/eller markedsføring, så skal du kontakt os. Vi fører et register over de personoplysninger som vi har indsamler, og i hvilke systemer data er registreret, samt på hvilket retsgrundlag indsamlingen bygger på. Det kan også ske, at dine personlige data behandles på flere forskellige juridiske grunde.

Du har ret til at modtage oplysninger fra Intelliplan om behandlingen af dine personoplysninger.
Du har ret til information om det retlige grundlag, som en given personlige data indsamles på. Du kan til en hver tid trække det samtykke tilbage, vores behandling er baseret på det. (Dog kan dine personlige data fortsat opbevares og behandles på baggrund af et andet retsgrundlag, f.eks. Regnskabsloven.)

Videregivelse af personlige data

Vi benytter flere forskellige it-tjenester og it-systemer i vores forretning. Nogle af disse systemer gemmer information i lokale systemer hos os. I andre tilfælde gemmes data hos en af vores leverandører. I disse tilfælde er vores leverandør vores databehandler, som behandler dataene på vegne af os, og udelukkende i overensstemmelse med vores instruktioner.

Opbevaringstid

Dine personlige data opbevares ikke længere end det er nødvendigt, for at opfylde formålet med behandlingen. Dine personlige oplysninger bliver helt eller delvist anonymiseres, når de ikke længere er relevante til de formål, som de blev indsamlet til.

Yderligere spørgsmål eller eskalering til tilsynsmyndighed

Hvis du har spørgsmål til, hvordan en af vores kunder behandler dine personlige data, beder vi dig om at kontakte kundens virksomhed direkte.

Naturligvis kan du også kontakte os, hvis ovenstående føles uklart, eller hvis du har spørgsmål til os om vores behandling af dine personlige data (privacy@intelliplan.se).

Du har altid ret til at eskalere forhold, der vedrører vores behandling af dine personlige data til en tilsynsmyndighed, som i vores tilfælde er Privacy Protection Authority (tidligere det svenske Datatilsyn). For kontaktoplysninger, se www.datainspektionen.se.