Är ni redo för de nya EU-reglerna om insyn i lönesättning?

Jämställdhet i arbetslivet har varit i hetluften de senaste åren. Trots det, är kvinnors lön i genomsnitt 13 procent lägre än mäns lön. Det nya direktivet om insyn i lönesättning är EU:s försök att minska lönediskriminering och löneskillnader mellan män och kvinnor inom EU. Men vad innebär det för svenska arbetsgivare? Och hur anpassar man organisationen till de nya reglerna? Ladda ner e-boken så får du svaret.

Ladda ner e-bok

Comments are closed.