Kompetensbaserad rekrytering

Genom att jobba med kompetensbaserad rekrytering kan vi öka chanserna till att rätt kandidat anställs eftersom vi baserar våra beslut på fakta istället för magkänsla. I denna artikel går vi igenom fördelarna med kompetensbaserad rekrytering och hur du kan jobba med det i din rekryteringsprocess. Men först, låt oss gå igenom vad kompetensbaserad rekrytering är för något.

kompetensbaserad rekrytering

Vad är kompetensbaserad rekrytering?

I en kompetensbaserad rekryteringsprocess utgår man ifrån kunskap, erfarenhet och potential hos kandidaterna istället för rekryterarens magkänsla och eventuella fördomar. Genom att utgå ifrån ren fakta minskar risken för felrekrytering och man skapar ett mer fördomsfritt arbetssätt.

Fördelar med kompetensbaserad rekrytering

  • Förenklar en rättvis bedömning av kandidater
  • Minskar risken för felrekrytering
  • En rättvis process förbättrar kandidatupplevelsen
  • Större mångfald när beslut inte påverkas av tex. ålder, etnicitet, kön eller utseende

Så lyckas du - fem tips

Kravprofil
För att kunna utgå från kompetens i rekryteringen börjar allt med att ha en tydlig kravprofil. Det är denna ni senare kommer utgå ifrån för att kunna göra en riktig bedömning av kandidaterna. Kravprofilen ska innehålla krav på utbildning, tidigare erfarenhet, viktiga personliga egenskaper och övrig kompetens som är viktig för tjänsten.

Urval
När det är dags för urvalsprocessen bör fokus ligga på att bedöma kandidaterna enbart utefter de krav som tagits fram i kravprofilen. Uteslut egna åsikter om vilken kandidat som verkar mest intressant som baseras på din magkänsla.

Rätt intervjufrågor
För att kunna rekrytera kompetensbaserat måste du ställa rätt frågor. Utgå från din kravprofil och ta fram frågor som hjälper dig att bedöma hur väl kandidaten matchar den kompetens ni söker. Genom att ställa samma frågor till samtliga kandidater får du dessutom en mer rättvis bild och får lättare att jämföra de olika kandidaternas svar mot varandra.

Använd tekniken som hjälp
Att göra en objektiv bedömning är lättare sagt än gjort. Du bör därför använda dig av verktyg som kan hjälpa dig på traven. Till att börja med bör du ha ett bra rekryteringsverktyg. Vi rekommenderar någon av våra verktyg Zerolime eller Intelliplan. Det finns även en rad olika verktyg på marknaden som både effektiviserar och hjälper dig att förbättra din rekryteringsprocess.

Digital referenstagning
Med digital referenstagning slipper rekryteraren hålla i telefonintervjuer. Referenten kan istället själv svara på rekryterarens frågor via en länk. Detta blir mer objektivt eftersom samtliga referenter då får samma frågor och samma förutsättningar. Rekryterarens egna upplevelser av till exempel tonläge eller personlighet hos referenten utesluts.

Comments are closed.