Chefsrekrytering – vad ska man tänka på?

En chef ska både ha rätt kompetens och passa som ledare. Att hitta bra kandidater och att sedan bedöma vem som är mest lämpad för uppdraget kan vara en svår uppgift. Vi har därför tagit fram en guide med det du bör tänka på för att lyckas med din chefsrekrytering. Längst ner i artikeln kan du även ladda ner guiden De sju viktigaste intervjufrågorna vid chefsrekrytering.

chefsrekrytering

Låt det ta tid

Att hitta rätt kandidat kan ta tid. Att säkra en väl genomförd rekrytering genom att lägga egen tid och energi eller eventuellt ta rekryteringshjälp finns det mycket att vinna på. En felrekrytering kan bli kostsamt så det är bättre att det blir rätt från början. Se till att ni får en bra bild av kandidaterna och att ni samlar så mycket information ni behöver för att kunna göra en bra bedömning av deras förmåga att ta sig an tjänsten.

Gör en ordentlig behovsanalys

För att lyckas med sin rekrytering är det viktigt att  göra en ordentlig behovsanalys. Behovsanalysen kommer ligga till grund för den kravprofil som ska utarbetas för tjänsten. Med högre krav på rekryteringen blir därför förarbetet desto viktigare för att ge sig möjligheten att hitta rätt kandidat. Genom att göra en ordentlig behovsanalys får ni också en möjlighet att se olika lösningar. Kanske finns det redan någon internt som har rätt färdigheter för tjänsten. Eller som skulle kunna få det med hjälp av kompetensutveckling.

I behovsanalysen tar man hänsyn till verksamhetens mål och gör en kartläggning för vad den som får den nya chefsrollen kommer ha för egna målsättningar att arbeta mot och vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter detta innebär.

Sök brett

Kravprofilen tenderar till att bli längre för en högt uppsatt position. Desto fler krav, desto svårare kan det vara att hitta kandidater. Det är därför viktigt att ni söker så brett som möjligt och lägger en tilltagen budget för annonsering av tjänsten. Desto fler ni når med er annons, desto större chans är det att ni hittar bra kandidater.

Rekrytera utefter person, inte erfarenhet

Ett vanligt misstag vid chefsrekrytering är att man stirrar sig blind på kandidatens erfarenhet utan att ta hänsyn till personens personliga egenskaper. Att en person har varit chef tidigare behöver nödvändigtvis inte betyda att den kommer vara den som kan utföra jobbat på bästa sätt. Även om kompetens är otroligt viktigt råder vi därför att göra personlighetstester för att få en bättre förståelse för kandidaterna och deras potential att utföra jobbet på ett bra sätt.

Ha även med er detta när ni skapar kravprofilen. Fundera över om alla uppsatta krav verkligen är nödvändiga. Många färdigheter går att lära sig men det är svårare att ändra någons inställning. Stryk de punkter på kravprofilen som ni tycker att kandidaten istället skulle kunna lära sig och fokusera på de krav som faktiskt är nödvändiga.

Använd smarta verktyg för att underlätta rekryteringen

Man ska som tidigare nämnt inte stressa fram en chefsrekrytering men det finns många smarta verktyg på marknaden som kan både effektivisera processen och hjälpa dig på traven i valet av kandidat. Exempel på bra verktyg är Oneflow för minskat avtalsadmin, eller digital referenstagning med vårt rekryteringsverktyg Zerolime.

Med rätt verktyg kan man ge kandidater snabbare återkoppling, rekrytera mer fördomsfritt och skapa en bättre kandidatupplevelse. Kandidatens upplevelse kan påverka om de i slutet av processen tackar ja till tjänsten. En snabb process ökar dessutom chansen för att kandidaten inte hinner bli rekryterad av en annan organisation. 

Intervjufrågor vid chefsrekrytering

Att ställa rätt frågor under en intervju är extra viktigt vid en chefsrekrytering. Du måste säkerställa att kandidaten har rätt kompetens och du vill dessutom få en uppfattning av hur hen är som ledare. Det bästa rådet inför anställningsintervjun är att vara väl förberedd. Det är viktigt att du ställer rätt frågor för att få en så riktig uppfattning av kandidaten som möjligt. Men vilka frågor bör man ställa egentligen? Ladda ned vår guide De sju viktigaste intervjufrågorna vid chefsrekrytering nedan så får du svaret.

De 7 viktigaste intervjufrågorna vid chefsrekrytering

Ladda ner guiden via formuläret nedan.

    Comments are closed.