Rekryteringsprocessen 7 steg

Att ha en väl fungerande rekryteringsprocess är viktigt ur flera aspekter. Med en bra process går arbetet smidigare, kandidaterna får en bättre upplevelse och du har större chans att hitta rätt person att anställa. I denna artikel går vi igenom rekryteringsprocessen och har då delat upp den i sju steg. Har du koll på alla steg är vi övertygade om att du kommer lyckas med din nästa rekrytering.

rekryteringsprocessen 7 steg

1. Förarbete

För att lyckas med sin rekrytering är det viktigt att man gör ett bra förarbete. Allt börjar med att kartlägga det egna behovet. Vem är det ni vill anställa? Gör en kravprofil med önskad kompetens och erfarenhet. När ni har en kravprofil bör ni sedan fundera över hur ni på bästa sätt kan nå potentiella kandidater. Vilka kanaler bör ni synas i och vilket format tror ni är mest attraktivt för kandidaten. Vad som attraherar en 19-årig student som söker extrajobb skiljer sig en del från vad som attraherar en 40-årig ekonomichef. När ni vet vem ni söker och hur ni ska nå denna målgrupp är det dags att skriva jobbannons och att börja leta efter kandidater.

2. Sökprocess

Nu gäller det att hitta lämpliga kandidater. Börja med att titta i befintlig kandidatbank. Har ni redan kontaktuppgifter till någon som skulle kunna passa för uppdraget så är det bra att börja där. Förhoppningsvis får ni in ansökningar via era jobbannonser och utöver det är Linkedin en bra kanal för att hitta potentiella kandidater på egen hand.

3. Screening

När du har har fått ihop tillräckligt många kandidater är det dags för screening. Med hjälp av screeningtester kan du enkelt sålla bort de kandidater som är mindre lämpade för uppdraget. Vanligast är att du utgår ifrån några kriterier baserat på tidigare gjort kravprofil. De kandidater som uppfyller alla krav blir kvar till nästa steg i rekryteringsprocessen.

4. Urval

I urvalsfasen väljer du ut de kandidater som du vill ta vidare för en första intervju. Följande steg kan vara ytterligare intervjuer eller tester lämpade för den tjänst som ska tillsättas. I slutet av urvalsfasen tas det fram ett fåtal kandidater som hittills presterat bäst och upplevs mest lämpade för uppdraget.

5. Kandidatpresentation

Ofta är det inte rekryteraren själv som tar det slutliga beslutet om vem som ska erbjudas jobbet. I detta steg presenterar man de kvarvarande kandidaterna för rekryterande chef eller kund. Här kan du läsa mer om hur du kan skicka smarta kandidatpresentationer via vårt verktyg Zerolime.

6. Referenstagning

Nu är det inte kvar mer än en eller några få kandidater. Referenstagning är ett viktigt steg för att kunna få en bättre bild av kandidaten. Referenstagning kan antingen ske manuellt via telefon eller digitalt.

7. Anställa

Nu har ni fått en bra bild av kvarstående kandidater och är redo att skriva anställningsavtal!

Sammanfattning av rekryteringsprocessen

Att rekrytera en ny medarbetare är ofta en stor investering för ett företag. Det är därför oerhört viktigt att rätt person anställs. En felrekrytering kan innebära stora kostnader för företaget. Genom att ha en tydlig och genomarbetad rekryteringsprocess kan man minska risken för en felrekrytering och arbetet blir enklare och kostnadseffektivare. 

Comments are closed.