Time to hire – komplett guide

Time to hire är ett vanligt nyckeltal vid rekrytering. Det används för att mäta antalet dagar från den första kontakten med kandidaten tills det att anställningsavtalet är påskrivet. Detta nyckeltal ger en bra indikation på hur effektiv din rekryteringsprocess är. Kan man skapa en smidig process gynnar det både rekryteraren och kandidaten. Med en utdragen process riskerar du istället att förlora de bästa kandidaterna eftersom dessa då kan hinna bli rekryterade av en annan arbetsgivare med en smidigare process.

time to hire

Hur räknar man ut time to hire?

För att räkna ut det totala time to hire för din verksamhet måste du först ha koll på time to hire individuellt för varje enskild rekrytering. Det är alltså antalet dagar från det att kandidaten gjort en ansökan tills det att anställningsavtalet är påskrivet. Sedan kan du räkna ut ett genomsnitt så som exemplet nedan.

Time to hire kandidat 1 + time to hire kandidat 2 + time to hire kandidat 3/antalet rekryteringar = time to hire

Vad är en bra time to hire?

Vad du bör ha i time to hire är svårt att säga. Beroende på tjänst och bransch kan det variera stort. Till exempel så bör en rekrytering av en praktikant gå betydligt fortare än om du rekryterar en ny ekonomichef. Genomsnittet ligger dock på mellan 20-30 dagar i de flesta branscher. Därmed kan en riktlinje vara att inte överskrida detta.

Fem knep för att förbättra time to hire

1. Ha en etablerad rekryteringsprocess
Om du redan har en färdig mall för hur du ska jobba vid en ny rekrytering kommer det bli betydligt effektivare än om du ska börja om på nytt vid varje tillfälle. Se till att ha tydliga steg och sätt deadline för hur många dagar varje steg får ta.

2. Ha rätt verktyg
Med rätt teknik kan ditt rekryteringsarbete förenklas vilket gör att rekryteringen kan gå smidigare. Först och främst bör du ha ett bra rekryteringsverktyg. Vi föreslår någon av våra egna system Intelliplan och Zerolime.

3. Använd digital referenstagning
Med digital referenstagning kan du snabba på processen eftersom referenten kan göra sin referenstagning när det passar den bäst. Du slipper jaga referenter på telefon och ni behöver inte hitta en tid som passar er båda. Läs mer om digital referenstagning med Zerolime här.

4. Ge en bra kandidatupplevelse
Med en bra kandidatupplevelse hålls kandidaterna nöjda och informerade vilket minskar risken för att de faller bort på vägen. Det ger även en större chans till att rätt kandidat tackar ja till jobberbjudandet i slutet av rekryteringsprocessen.

Comments are closed.