Digitalisering, en framgångsfaktor för Skill – intervju med Peter Meurling

Vi fick möjligheten att intervjua Peter Meurling, systemansvarig på Skill. Peter var med och öppnade upp Skills kontor i Göteborg och Malmö år 2015 och har sedan dess varit med på företagets tillväxtresa från 30 till 120 anställda. Skill är idag Sveriges elfte största bemanningsföretag och enligt Peter är digitalisering en bidragande faktor för Skills framgång.

-Vi är väldigt duktiga på att automatisera och digitalisera våra processer. Där har vi kommit långt. Vi jobbar mycket med automatiska flöden, något vi till viss del har utvecklat tillsammans med Intelliplan, säger Peter.

Peter meurling

Viktigt att välja rätt systemstöd

Skill har varit kund till Intelliplan i sju år och jobbar även med ytterligare ett antal digitala verktyg för att effektivisera sitt arbete. Peter brukar alltid vara öppen för att ta emot demos för nya verktyg och det tycker han att alla borde vara. Det finns många olika verktyg på marknaden och för att kunna effektivisera sina processer på bästa sätt bör man alltid se över nya möjligheter. Det som Peter dock tycker är viktigt är att de system de väljer kan integreras till Intelliplan.

– Att kunna integrera verktygen till sitt huvudsystem förenklar. Jag väljer hellre det näst bästa verktyget om det är så att det bästa saknar integration.

Fördelen med att ha allt samlat i ett system

I Intelliplan kan man samla alla delar av verksamheten i samma system. Detta medger Peter är en stor fördel eftersom det spar mycket tid och underlättar för nyanställda som behöver lära sig endast ett system istället för flera.

– Det har varit en stor fördel för oss att ha allt samlat i ett system. Det är smidigt eftersom vi slipper hoppa mellan olika system, säger Peter, och berättar om hur de anställda på Skill enkelt kan gå direkt från ett uppdrag in i kunden och se fakturor och sedan hoppa vidare till pipeline för att se vad som händer på säljsidan.

Inte bara digitaliseringen som varit avgörande

Även om digitaliseringen varit bidragande till Skills framgång så tror Peter att Skills medarbetare varit den absolut viktigaste framgångsfaktorn. Han berättar om en unik sammanhållning som han inte sett tidigare och han säger att han tror detta är avgörande för att lyckas.

– Jag tror att du kan ha hur mycket system som helst men utan rätt medarbetare kommer det inte gå i alla fall. Dock är de verktyg vi använder idag ett viktigt stöd för att alla ska kunna jobba effektivt och det minimerar även felen från den mänskliga faktorn.

Peter Meurlings bästa tips för att lyckas med att digitalisera sitt arbete

  • Låt digitaliseringen ta tid så att verksamheten hinner med. Att ändra invanda arbetssätt och mönster är svårt och görs inte över en natt.
  • Se till att ni har en god planering och att ni har förberett allt innan ni sätter igång. Omställningen blir då betydligt smidigare.
  • Glöm inte det viktigaste, att ge alla en ordentlig utbildning på de system och processer ni skaffar. Om medarbetarna inte får utbildning kommer de inte heller kunna använda alla funktioner och utföra arbetet på bästa sätt.

Comments are closed.