De fem vanligaste tidstjuvarna i bemannings- och rekryteringsbranschen

De systemstöd ett bemannings- eller rekryteringsföretag använder har stor påverkan på mängden administration och tidsåtgång som krävs för de olika delarna i organisationen. Med rätt systemstöd kan man automatisera och förenkla stora delar av sina bemannings- och rekryteringsprocesser. I denna artikel ska vi titta på de fem vanligaste tidstjuvarna och hur vi kan eliminera dem med hjälp av rätt systemstöd.

1. Svårigheter i att hitta rätt kandidater
Med en ökad kompetensbrist blir det allt svårare att hitta rätt kandidater. Med en digital kandidatbank kan man i större utsträckning jobba med återanvändning av kandidater och på så sätt spara tid och annonskostnader. Med en digital kandidatbank kan man redan innan man lagt ut en annons söka bland potentiella kandidater som varit med i tidigare rekryteringsprocesser. I jämförelse med nya kandidater finns det dessutom ofta mer information om dessa då de redan gått igenom flera delar av er rekryteringsprocess. Detta gör det enklare att direkt bedöma om kandidaten är lämpad för uppdraget.

2. Återkoppling till kandidater
Att ge kandidater en god kandidatupplevelse är otroligt viktigt både för varumärkeskännedom och employer branding. Kandidaterna förväntar sig snabb återkoppling men detta tar mycket tid för rekryterare. Detta arbete går till stor del att eliminera med automatiserade svarsmejl. Genom automatiserad återkoppling säkerställs dessutom att ingen kandidat glöms bort och alla kandidater kommer behandlas lika.

3. Referenstagning
Om du är rekryterare har du säkerligen flera gång dragit en djup suck över de referenter som inte svarar eller är svåra att få tag på. Att jaga referenter på telefon och sedan hålla i referenstagningen är tidskrävande. Om man istället jobbar med digital referenstagning får referenterna en länk där de kan svara på frågorna när de passar dem bäst. Digital referenstagning har många fördelar. Rekryteraren väljer vilka frågor som ska besvaras och säkerställer därmed att ingen fråga glöms bort. Dessutom är det enklare att spara en digital referenstagning för kommande rekryteringsprocesser. Om du har en hög återanvändning av kandidater, sparar du otroligt mycket tid och du behöver inte gå igenom referenstagningsprocessen varje gång en kandidat är aktuell för ett jobb.

4. Schemaläggning av personal
Företag använder sig ofta av någon form av system för sin schemaplanering och personalhantering. Om du är en av dem som fortfarande planerar detta i excelark eller med papper och penna så finns det mycket administrastrion som kan minimeras. Att pussla ihop ett schema som ska ta hänsyn till en rad faktorer kan skapa mycket huvudvärk. Om man investerar i ett effektivt systemstöd kan schemaläggningen av personal förenklas och effektiviseras. Du kan dessutom skapa rullande scheman som skapas automatiskt för flera veckor framåt.

5. Hantering av löner och fakturor
Att ha uppdrag med många konsulter med olika löner på samma ställe ger vem som helst huvudvärk. Vi på Intelliplan är stolta över att kunna erbjuda ett system med ett unikt ekonomistöd som ger korrekta fakturor och löner med minimal administration. Allt underlag som behövs finns i systemet och går enkelt att överföras till ditt lön- och fakturasystem.   

Comments are closed.